spolek, Boženy Němcové 335, 683 32 Brankovice, IČO 696 52 678
e-mail j.saraz@seznam.cz, mobil +420 728125759
1277530 návštěva
Aktualizováno 23.03.2017


Stránky spravuje:
Ing. Jan Sáraz
Brankovice,B.Němcové 335
j.saraz@seznam.cz

Arthur Nikisch - zapomenutá osobnost

Ke dni 1.9.2015 jsme se rozhodli změnit název orchestru na Komorní orchestr Arthura Nikische. Důvod byl prostý, stačí odpovědět na otázku: Proč nosit v názvu město, které nás prakticky nepodporuje? Nebude lepší nosit název hudební osobnosti, která má vztah k regionu a tím případně i tuto osobnost přiblížit veřejnosti?

Arthur Nikisch

dirigent světové úrovně přelomu 19. a 20. století se narodil 12. října 1855 v Lébényi Szent Miklós (Maďarsko). Kořeny jeho rodiny však sahají do Nového Jičína, kde se narodil jeho otec.

V roce 1861 se Nikischova rodina přestěhovala na renesanční zámek Bučovice. Otec August zde získal místo vrchního účetního u rodu Lichtenštejnů, kterým zámek patřil a který v té době sloužil jako správní středisko. Zde pak Arthurovi rodiče strávili třicet let života.

Když byly Arthurovi 3-4 roky, rozeznal jeho otec v chlapci nepopiratelně mimořádný hudební talent a začal jej cílevědomě rozvíjet (otec byl amatérským violoncellistou). V Bučovicích v té době působil vynikající hudebník - nadučitel František Procházka, který se chlapce ujal v šesti letech a vštípil mu skvělé základy hry na housle, klavír a velkou pozornost věnoval i hudební teorii.

V roce 1866 (v 11 letech!) byl přijat na hudební konzervatoř ve Vídni - obor hudební kompozice. Jeho učiteli byly osobnosti Joseph Hellmensberger, Johann von Herbeck a Felix Otto Dessoff.

Již v době studií byl Arthur pravidelně prozatímním členem vídeňské dvorní kapely, se kterou se mu dostalo cti hrát pod taktovkou Richarda Wagnera.

Jeho kariera dirigenta je úzce spjata s Lipskem. Zde vykonal jedny ze svých prvních dirigentských kroků, ale především ve vyzrálém věku se stal šéfdirigentem lipského Gewandhausorchestru, který se jeho zásluhou stal orchestrem světově uznávaným.

Kvality Arthura Nikische jsou odborníky srovnávány s Gustavem Mahlerem. Arthur však zapadl v zapomění široké veřejnosti. Možná jen proto, že Gustav Mahler byl současně skladatelem, takže jeho jméno je připomínáno jeho skladbami.

Kvalitu Nikischovy práce ocenili například Petr Iljič Čajkovskij, Josef Bohuslav Foerster, Johannes Brahms i četní hudební kritikové. Oceňovány byly především jeho "... pohled dopředu, sugestivní síla a schopnost improvizace spolu s programovou univerzálností ...". Jeho práci obdivoval mladý Václav Talich, kterému Arthur Nikisch pomohl ke skvělé dirigentské kariéře.

Arthur Nikisch zemřel na následky chřipky 23.ledna 1922 - jen několik dnů po provedení skvělých koncertů v Berlíně a v Lipsku.

Na závěr krátkého připomenutí této mimořádné hudební osobnosti je dobré zmínit to, že po celou dobu svého působení po evropských pódiích se rád vracel do Bučovic, kde při svých návštěvách rád a ochotně vystupoval či pomáhal v místním kostele na kůru.

Rádi poneseme jméno tohoto umělce, abychom tak více jeho význam přiblížili širší veřejnosti. Jeho práce a význam si nezaslouží, aby byla zapomenuta.

Zdroj: Miroslav Klement - Arthur Nikisch v Bučovicích a ve světě.